Zabieg rozja?niaj?cy okolice oczu

Zabieg rozja?niaj?cy okolice oczu

Kategoria: Zabiegi na oczy
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 100,00 z?

CIENIE I OPUCHNI?CIA WOK? OCZU?

ZM?CZONA SKRA OCZU?

Zapraszamy na zabieg rozja?niaj?cy LIGHT UP EYE TREATMENT !!

skuteczny bioaktywny zabieg, natychmiastowo rozja?niaj?cy spojrzenie. Eliminuje objawy i przyczyn? pojawiania si? zmian skrnych wok? oczu

Wskazania:
Zmiany skry wok? oczu rzadko wyst?puj? w pojedynk?. Najcz??ciej jest to problem z?o?ony z kilku zmian wyst?puj?cych w r?nych kombinacjach. Zale?? to od predyspozycji genetycznych, diety, ?rodowiska zewn?trznego i piel?gnacji.

Cienie - obszar wok? oczu jest silnie i p?ytko unaczyniony, wra?liwy na uszkodzenia. Mikrozapalenia i zatory powoduj? odk?adanie si? hemoglobiny na ?ciankach naczy? krwiono?nych, powoduj?c efekt cieni pod oczami. Ponadto nieprawid?owe kr??enie to nieprawid?owe od?ywienie skry, co w rezultacie powoduje sucho?? i utrat? j?drno?ci.
Cienie mog? by? te? wynikiem stresuj?cego trybu ?ycia, alergii, przebytych chorb lub pami?tk? przekazan? w genach przez przodkw. Szare obwdki pod oczami na og? z wiekiem staj? si? coraz wyra?niejsze.

Opuchni?cia i worki powieka grna to obszar, posiadaj?cy zwi?kszon? ilo?? adipocytw, wra?liwy na odk?adanie si? t?uszczu. Ponadto nieprawid?owy drena? p?ynw ustrojowych powoduje efekt opuchni?cia i zwiotczenia skry.

Przebarwienia spowodowane urazami naskrka, podra?nieniem kosmetykami. Stany zapalne zwi?kszaj? produkcj? melaniny, ktra kumuluje si?, powoduj?c dyschromie.

Zmarszczki mimiczne pojawiaj? si? wcze?nie ju? po 20 roku ?ycia, bo przez ca?e dnie skra wok? oczu poddawana jest pracy mi??ni okr??nych, najcz??ciej jednokierunkowo (mru?enie oczu), powoduj?ce szybkie pojawienie si? kurzych ?apek.

Efekty:
natychmiastowa redukcja cieni i obrz?kw wok? oczu;
rozja?nienie przebarwie? skrnych;
przywrcenie prawid?owej mikrocyrkulacji;
likwidacja zastojw limfy wok? oczu;
nawil?enie oraz poprawa elastyczno?ci i spr??ysto?ci skry.


Zabieg trwa oko?o 60 minut. Mo?e by? wykonywany jednorazowo oraz w serii.
Zapraszamy!

AddThis Social Bookmark Button

Zobacz tak?e: