Zatrzyk m?odo?ci
Zabiegi

W maju oraz czerwcu zapraszam na wyj?tkowy piel?gnacyjny zabieg obejmuj?cy twarz, szyj? oraz dekolt . Gwarantuj? nie tylko popraw? stanu skry ale tak?e relaks i odpoczynek.

Zastrzyk M?odo?ci
to zabieg anti-agingowy wykorzystuj?cy w?a?ciwo?ci kwasu hialuronowego.

Polecany do ka?dego rodzaju cery, szczeglnie cery suchej, wymagaj?cej regeneracji ze zmarszczkami strukturalnymi i mimicznymi.

- zapewnia intensywn? piel?gnacj? cery suchej oraz jej g??bokie odrodzenie w celu zwi?kszenia j?drno?ci i g?sto?ci

- zapewnia skuteczn? walk? ze zmarszczkami i niedoskona?o?ciami, ktre s? rezultatem malej?cej z wiekiem ilo?ci kwasu hialuronowego w skrze

- rewitalizuj?ca dawka kwasu hialuronowego gwarantuje odzyskanie naturalnie zdrowego i m?odego wygl?du

- poprawia kondycj? skry widocznie redukuj?c oznaki zm?czenia i stresu

- chroni skr? przed wysuszeniem i zwi?ksza naturaln? odporno??

- ampu?kostrzykawka z mikrosferami kwasu hialuronowego umo?liwia precyzyjne dozowanie preparatu dla osi?gni?cia szybkich i widocznych efektw.

W zabiegu poza ampu?k? z mikrosferami kwasu hialuronowego wykorzystujemy tak?e mikroalgow? b??kitn?, jedn? z najbardziej aktywnych masek o wszechstronnym, wielokierunkowym dzia?aniu na skr?.

poprawia mikrokr??enie
dodaje skrze blasku
kompleks alg poprawia kondycj? komrek, wyg?adza oraz regeneruje
przywraca prawid?owy stopie? nawil?enia
zmniejsza odparowywanie wody z naskrka
neutralizuje wolne rodniki
chroni i wzmacnia naturalny p?aszcz lipidowy skry
napina oraz uelastycznia
wspomaga walk? z cellulitem

Sk?adniki aktywne:
Porphyra umbilicalis
Spirulina Maxima
Laminaria Digitata
Fucus vesiculosus

Po zabiegu mo?na korzysta? ze s?o?ca, nie ma przeciwskaza?.

Zabieg trwa oko?o 60 min

Cena 120 z?

Zapraszam do skorzystania z tej wyj?tkowej oferty.

Ma?gorzata Lenska

Salon Urody VIP

tel. 77 441 25 29

W rejestracji on-line szukajcie pod nazw? Zastrzyk M?odo?ci

 

Zobacz tak?e: